2022. október 2., vasárnap.

Ma Petra névnapja van. Holnap Helga névnapja lesz.

Néprajz, népműveltség (Péter László)

ellap_585013426
ellap_585013426cd-lemez_1029253603

 Ár: 1.000 HUF


Néprajz, népműveltség, Péter László   Click to listen highlighted text! Néprajz, népműveltség, Péter László Powered By GSpeech

Az ember legjellegzetesebb, egyben sokszor legfárasztóbb tulajdonsága, hogy mindennek a miértjét keresi, valami különös „oknyomozó” lelki kényszer él benne.

A kisgyermek az élet első tudatosuló napjaiban már minden újat így fogad: mi ez, s miért van ez? A fölnőtt, aki megszokta, s beleunt a kérdezősködésbe, már inkább csak akkor veti föl ezt a kérdést, ha bizonyos ellentmondást tapasztal valamely dolog körül. Problémája támad, mint mondani szokás; a nyughatatlan emberi természetünk számára addig nincs béke, míg a probléma meg nem oldódik.

Így vagyunk a népiség kérdéskörével is. Amikor elkapott bennünket a szele, megcsapott a népkultúra különös levegője, a népdalokból áradó sajátos lelkiség, a népi táncból sugárzó magyar természet: nem gondolkoztunk. Valami ösztönös lelki ráhangolódással, a lelki készségek, diszpozíciók öröklött azonosságával éreztük, hogy ebben olyan vitális és transzcendens értékek rejtőznek, amelyeket valamiképpen meg kell őriznünk, életünk cselekvő részévé kell tennünk. Szavakkal nem tudtuk volna megmagyarázni, miért ragaszkodunk hozzá, de érzésünkkel, ösztönünkkel igen. Nem volt még társadalmi látásunk, amely a népkultúra mibenlétéről, jelentőségéről, a paraszttársadalomban betöltött szerepéről tárgyilagosan tájékoztatott volna. Röviden: a romantikus népiség - vagy talán jobb a megkülönböztető fogalmat használni: a népiesség - hívei voltunk.

Azután egyre-másra érték támadások a társadalomtudomány és művelődésbölcselet részéről a romantikus népieseket. Az egyik kimutatta, hogy a hagyományt tulajdonképpen csak torzultan lehet átvenni, ennek meg semmi értelme; a másik, hogy a ragaszkodás a parasztkultúrához - akár tudatos, akár öntudatlan - társadalmi reakció, gátolja a parasztság fölszabadulását. Legutóbb például az ország első folklorista kultuszminisztere, Ortutay Gyula, akitől a népkultúra népszerűsítését és a művelődéspolitika alapjaivá tételét várta a romantikus népiesek tábora, mutatott rá kíméletlenül a népies romantika ellentmondásaira...